Ze všech zkoumaných podmínek občané hodnotí převážně příznivě pouze možnost přístupu ke vzdělání (81 procent pozitivně, 12 procent kriticky) a přístup ke zdravotní péči (64 procent pozitivních).

U všech ostatních položek jednoznačně převažují kritické hlasy. Nejhůře lidé hodnotí možnosti zabezpečení ve stáří (73 procent to vnímá kriticky, 20 procent pozitivně).

Hodnocení situace, pokud jde o... (v %)
velmi dobrá dobrá špatná velmi špatná neví
přístup ke vzdělání 20 61 10   2   7 
přístup ke zdravotní péči   5 59 26   9   1 
možnost pracovat   4 35 40 20   1 
podmínky postižených   3 21 41 22 13
zabezpečení ve stáří   2 18 39 34   7 
založení rodiny   2 23 44 28   3 
získání bytu   2 23 41 31   3
Zdroj: CVVM

S výjimkou možnosti přístupu ke vzdělávání hodnotí všechny položky lépe lidé, kteří svou životní úroveň hodnotili jako dobrou. Vzdělání respondentů se promítlo do hodnocení možnosti být zaměstnání - výrazně kladněji ji totiž hodnotí středoškoláci a vysokoškoláci.

Časové srovnání ukazuje, že se stále mezi lidmi rozšiřuje názor, že přístup ke zdravotní péči se zhoršuje. Takto špatný výsledek zaznamenala agentura CVVM naposled v roce 1997. Naopak mírné zlepšení bylo zaznamenání u možnosti získat práci a být zaměstnán.

V Česku je špatný přístup ke zdravotní péči (v %)
1997 1999 2001 5/2003 10/2004 4/2006 4/2007
53 44 37 29 33 31 37
Zdroj: CVVM

V Česku je dobrý přístup k možnosti získat práci (v %)
1997 1999 2001 5/2003 10/2004 4/2006 4/2007
53 15 24 23 20 24 39
Zdroj: CVVM

Průzkumu se zúčastnilo více než tisíc občanů České republiky starších 15 let.