Skoro polovina dotázaných (49 procent) je s politickou situací "spíše nespokojena", 30 procent s ní "určitě" spokojeno není. V únoru bylo lidí spokojených s politikou 18 procent.

Hodnocení práce prezidenta republiky je už tradičně nejlepší. Prezident Václav Klaus zaznamenal pokles pozitivních hodnocení jeho práce oproti březnu o tři procenta, ve srovnání s únorem o pět procent.

Oblíbenost parlamentu poklesla oproti březnu o jedno procento, oproti únoru o tři. Vláda ve srovnání s minulým měsícem ztratila tři procenta.

Vývoj hodnocení ústavních institucí (součty kladných odpovědí v %)
instituce únor březen duben
prezident 73 71 68
vláda 33 32 29
parlament 28 26 25
zdroj: STEM

Lepší hodnocení dávají všeobecně lidé ve věku do 44 let, lidé s vyšším vzděláním, finančním a materiálním zajištěním. Zásadní vliv na průzkum naopak nemělo pohlaví nebo věk respondentů.

Názory jsou ovlivněny nejvíce politickou orientací. Nejpříznivější hodnocení má stále Václav Klaus jako hlava státu mezi stoupenci ODS (89 procent). Ti také nyní nejlépe hodnotí vládu (54 procent).

Příznivci ČSSD se podle průzkumu přiblížili k všeobecně nejhoršímu hodnocení institucí i politické situace, které tradičně vyjadřují přívrženci KSČM.

Oproti předchozímu výzkumu si prezident a vláda pohoršili nejvíce mezi příznivci Strany zelených.