Důvodem šetření by měla být skutečnost, že za jejího působení na ministerstvu školství došlo ke střetu zájmů mezi ministerstvem a Národním vzdělávacím fondem, jemuž Kopicová před svým jmenováním do ministerské funkce šéfovala a kam se po odvolání z ministerstva vrátila, a to opět na stejnou pozici.

Právu možnost pravděpodobného vyšetřování střetu zájmů potvrdilo jak bývalé vedení ministerstva školství, tak Národní vzdělávací fond. Miroslava Kopicová, jež není členkou žádné politické strany, razantně odmítá, že by se dopustila čehokoli, co by bylo v rozporu s pravidly, a namítá, že kdyby na ministerstvu neučinila kroky, jaké učinila, nehájila by korektně zájmy České republiky.

"Lpím na svém dobrém jménu. Proto budu informovat novináře o celé situaci, nejspíše na tiskové konferenci," řekla Právu Kopicová. Celý problém a mnoho dalších skutečností pak vysvětluje v rozhovoru, který Právu poskytla.

Jako ministryně školství ve vládě premiéra Mirka Topolánka jste prý měla podepsat s Národním vzdělávacím fondem, kde jste předtím a teď znovu působila v pozici ředitelky, pro fond jednostranně výhodnou smlouvu. Není to střet zájmů? A o jakou smlouvu šlo?

Především s Národním vzdělávacím fondem jsem jako ministryně školství nepodepsala žádnou smlouvu.

Celou věc by měl ale údajně vyšetřovat i Nejvyšší kontrolní úřad? Proč tedy?

Tato informace se ke mně rovněž donesla, ne však z Nejvyššího kontrolního úřadu... Ale hovoříte o dohodě o narovnání mezi ministerstvem školství a Národním vzdělávacím fondem.

A to snad není smlouva?

Ne, to není smlouva a v žádném případě nezajišťuje žádné výhody. Jde o účetní vyrovnání za činnosti, které byly ve fondu ukončeny k 30. červnu 2006, a na druhé straně o převedení zbylých prostředků za rok 2005 ministerstvu školství. Šlo nejen o ukončení vzájemného vyúčtování, ale i o prokázání povinného spolufinancování České republiky vůči Evropské komisi. 

Můžete toto účetní vyrovnání a převedení financí mezi Národním vzdělávacím fondem a ministerstvem školství konkretizovat? Respektive proč k tomu vůbec muselo dojít?

Národní vzdělávací fond je obecně prospěšná společnost a téměř deset let zajišťoval na základě zmocnění ministerstev školství a práce fungování evropského programu Leonardo da Vinci. To je program zejména na podporu zahraničních stáží a výměn studentů a pracovníků České republiky. Na nákladech na jeho administraci se rovným dílem podílejí jak Česká republika, tak EU. Tento program byl k 1. červnu 2006 z rozhodnutí ministryně Buzkové převeden na jednu organizaci ministerstva školství (Dům zahraničních služeb, pozn. redakce) a již není v působnosti Národního vzdělávacího fondu. Proto muselo dojít k vyúčtování.

A domníváte se, že je v pořádku, aby ministr vyrovnával účty s organizací, ze které na ministerstvo přišel?

Ministr je především povinen hájit zájmy České republiky. A to znamená, že jsme museli vypořádat otázku spolufinancování administrativních nákladů programu Leonardo da Vinci, tedy vystupovat jako solidní partner v Evropě. Došlo jen k nápravě špatného fungování ministerstva. Kdyby totiž ministerstvo předtím konalo řádně, k této situaci by vůbec nemuselo dojít.

Celý rozhovor s exministryní Kopicovou čtěte v pondělním Právu.