"Předložili jsme dnes návrh cenového dodatku. Bohužel, jsme se nyní nedohodli. VZP trvala na regulacích," řekl Nečas.

Praktici nyní dostávají za registrovaného pacienta od pojišťovny 36 korun za měsíc. K tomu mají peníze za vybrané výkony ohodnocené body. Hodnota bodu je pro ně nyní 0,92 koruny. Tyto ceny vyjednali šéfové Sdružení praktických lékařů v dohodovacím řízení. Souhlasily s tím organizace praktiků ve 12 ze 14 krajů.

Zlínští praktici na protest proti těmto dohodám letos už dvakrát zavřeli na jeden den ordinace, přidali se k nim lékaři z řady dalších regionů. Na sobotní konferenci chtějí zlínští vyzvat současné šéfy sdružení, aby odstoupili.

Lékaři chtějí za pacienta 36 korun

Praktici požadovali za registrovaného pacienta 50 korun. To ale zdravotně pojistný plán VZP neumožňuje, proto se spokojí s 36 korunami. Za bod by chtěli 0,97 korun a žádné regulace na léky a další vyšetření.

VZP pro letošní rok slíbila, že přistoupí k regulacím pouze v případě, že praktici jako celek spotřebují více peněz, než jim ve zdravotně pojistném plánu náleží. Pokud překročí průměr jen někteří lékaři, peníze jim srážet nebude.

"Chtěli bychom, aby se regulace neuplatňovaly. Podle nás nemusí mít VZP obavy z překročení. Pokud by náhodou k nějakému mírnému překročení došlo, dá se to jistě zdůvodnit," dodal Nečas. VZP ale podle něj tento přístup zpochybňuje.