Novela by také měla sladit s evropskými předpisy podmínky působení lékařů z ostatních zemí Evropské unie v Česku.

Na konci března schválila novelu Sněmovna, a to 97 poslanci ze 190 přítomných. Pro byli koaliční poslanci a bývalí členové ČSSD Michal Pohanka a Miloš Melčák.

ČSSD a KSČM naopak předlohu nepodpořily. Socialisté podle stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD) mají výhrady k některým schváleným pozměňovacím návrhům.

Novela také předpokládá, že v případě úmrtí pacienta by měli nárok na informace z dokumentace jeho blízcí. Pokud by to pacient předem zakázal, měli by mít přístup jen k údajům, které by mohly mít vliv na jejich vlastní zdraví.

Schválení novely si přálo ministerstvo zdravotnictví. Šéf rezortu Tomáš Julínek (ODS) podotkl, že seriózní zdravotnická zařízení už nyní zaznamenávají do zdravotní dokumentace souhlas pacientů s informováním jejich blízkých.

Podle ČLK zdravotnické údaje pacienty zmatou

Česká lékařská komora (ČLK) ale váhá, podle ní je možné, že pacienta údaje z jeho zdravotní dokumentace "bez znalosti souvislostí" zmatou. [celá zpráva] Podle Komory také změna povede ke zvýšení administrativních nákladů lékařů.

Podle předlohy mají zdravotníci žádosti pacienta o kopii, výpis či opis dokumentace vyhovět do 30 dnů. Mohou za to chtít úhradu, která ale nepřesáhne náklady na pořízení kopie.

Na zvýšení nákladů upozornili i senátoři Milan Štěch (ČSSD) a Josef Novotný (SNK ED), podle něhož novela zvýší počet lékařsko-právních sporů. Dokumentace hraje důležitou roli v případných sporech pacientů, eventuálně pozůstalých, a lékařů o to, zda zdravotníci neudělali chybu a nemocného nepoškodili.

Julínek ale odmítl, že by administrativní zatížení pocítili přímo lékaři. "Novela daleko více nutí lékaře hovořit s pacientem a probírat s ním části dokumentace a vysvětlovat. To znamená že pokud mu bere nějaký čas, tak ve prospěch pacienta," dodal.

Senát také ve čtvrtek schválil zrušení ministerstva informatiky. [celá zpráva]