Podle ní budou v důsledku těchto změn lidé více trpět kardiovaskulárními a respiračními chorobami a také bude více nemocí z vody. V zemědělství budou vyšší výnosy v severněji položených oblastech a naopak v jižních se sníží.

Pro Evropu se očekává v tomto století podle jednotlivých klimatických scénářů nárůst teplot od 1 až do 5,5 stupně Celsia.

To potvrdila i docentka Jaroslava Kalvová z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Podle ní se dá v Česku očekávat "zvýšení průměrných měsíčních teplot vzduchu i zvýšení úhrnu srážek v zimě a snížení v létě." Dodala, že "otázky kolem klimatu a jeho změn vedou k zamyšlení nad odpovědností člověka".

Za posledních padesát let se v ČR oteplilo o půl stupně. Tato změna podle Českého hydrometeorologického ústavu není konečná. Dokladem toho je i letošní zima, která byla nejmírnější za posledních 45 let.

Za tři a půl měsíce letošního roku bylo podle meteorologů jen několik málo dnů, kdy se průměrné denní teploty pohybovaly pod normálem. Od začátku roku je průměrná denní teplota pro polohy do 600 metrů vyšší o 3,3 stupně, než je dlouhodobý průměr. Srážky za toto období byly průměrné.