Langer nařízením kontroly reagoval na případ bývalého šéfa české pobočky Interpolu Pavola Mihála, který má sice negativní osvědčení, ale přitom je veden v oficiálním seznamu spolupracovníků StB.

"Kontrola skončila; celkem bylo podáno 874 žádostí a vydáno 872 osvědčení. Dva policisté v průběhu kontroly odešli od policie. Pozitivních lustračních osvědčení bylo 15," řekl Petr Vorlíček z tiskového odboru ministerstva vnitra.

"Chceme touto prověrkou zabránit spekulacím, zda se jedná pouze o ojedinělý případ nebo zda je to jev rozšířený," uvedl dříve Langer s tím, že revize by měla postihnout všechna klíčová místa u policie.

Prověrka se týkala pracovníků policejního prezidia, ředitelů útvarů s celostátní působností a jejich zástupců, ředitelů správ krajů a jejich zástupců a ředitelů okresních ředitelství. Prověřovali se také civilní zaměstnanci policejního prezidia, kteří pobírají příplatek za vedení.

Minulost lustrovaných se prověřovala celkem ve čtyřech evidencích. Jména policistů se hledala v materiálech bývalé StB uložených v archivech ministerstva, písemnostech bývalé komunistické špionáže spravované současnou rozvědkou i dokumentech bývalé vojenské kontrarozvědky, které jsou uloženy na ministerstvu obrany. Pozornosti neušly ani takzvané osobní evidenční karty policistů, ze kterých lze zjistit, kde všude policista za svou kariéru působil.

Kromě toho ministr nedávno nařídil preventivní kontrolu lustračních osvědčení také u vedoucích zaměstnanců ministerstva vnitra.