Gregarová byla odsouzená za dvě drobné krádeže a jedno neúspěšné napadení prodejny. Klaus vzal v úvahu to, že odsouzená si už odpykala sedm měsíců, přičemž se vzorně stará o dvě nezletilé děti, které jsou s ní umístěné ve věznici.

Prezident také vzal v úvahu, že Gregarová se dopustila trestného činu před 20. rokem svého života ve chvíli, kdy se "nikoli vlastním zaviněním ocitla bez jakéhokoliv rodinného zázemí a dnes svých činů lituje".

Maňáková byla odsouzena na tři měsíce za pomoc při spáchaní úvěrového podvodu. Odsouzená vystavila potvrzení o zaměstnání a výši příjmu osobě, která zaměstnána nebyla. Učinila tak i přesto, že věděla, že toto potvrzení bude použito k žádosti o spotřebitelský úvěr.

Prezident republiky přihlédl k tomu, že odsouzená je rozvedená a jako samoživitelka se řádně stará o dvě nezletilé děti. "Prezident vzal v úvahu, že odsouzená podle svých možností způsobenou škodu uhradila a že svého činu upřímně lituje," doplnil Hájek.