"Myslím, že pan prezident je člověk pragmatický. A jestliže měl výhrady v okamžiku vzniku této kanceláře, myslím, že se nakonec přesvědčil, že ta práce nějaký význam má, že škodu neděláme, že spíše přinášíme užitek," uvedl ombudsman.

Prezident byl v době vzniku k úřadu veřejného ochránce kritický. Místo nové instituce dával tehdy přednost účinnějšímu tlaku na práci státní správy.

Ombudsman loni vyřídil přes 6 400 podnětů. Pochybení úřadů zjistil ve více než 400 případech, což bylo zhruba stejné množství jako v roce 2005.

Přibylo stížností v sociální sféře

Podle zprávy loni vzrostl hlavně počet podnětů, které se týkají sociálního zabezpečení, ochrany práv dětí, mládeže a rodiny, zdravotnictví, stavebního řádu nebo vězeňství.

Ombudsman řešil stížnosti na průtahy v katastrálním řízení, na vymáhání dlužného pojistného zdravotními pojišťovnami, na nečinnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí nebo na soudní průtahy.

Úřad ombudsmana loni začal kontrolovat věznice, léčebny či ústavy sociální péče, v nichž kritizoval nedostatek soukromí klientů. V případě zařízení ústavní nebo ochranné výchovy doporučil změny koncepce náhradní rodinné péče a vznik malých zařízení rodinného typu.