Reagovala tak na zprávy, které se nesou bývalou klinikou. Ta byla loni zrušena a majetek organizace se převedl na státní příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Homolce. Pacienti včetně personálu se nyní stěhují do Thomayerovy nemocnice v Praze.

Součková oznámila, že Veleslavín je zatížen restitucemi. "Ty dodnes nejsou vyřešeny. Až je vyřešíme, pak se teprve může diskutovat, co s objektem dál, co tam bude," řekla Součková.

Na dotaz, zda tam může být jiné zdravotnické zařízení uvedla: "Pokud chceme optimalizovat sít zdravotnických zařízení a kvantitu nahrazovat kvalitou, pak za zrušené zdravotnické zařízení bychom neměli otvírat nové. Jinými slovy redukce bez náhrady," uvedla Součková.

Dodala, že pneumologická péče o pacienty z Prahy a spádové oblasti tímto opatřením není v žádném případě ohrožena. "Péče veleslavínským pacientům bude poskytována komplexněji za využití všech možností, kterými Thomayerova nemocnice jako jedno ze špičkových pracovišť v oboru disponuje," řekla Součková.