Drogově závislé by v blízkosti svého bydliště nechtělo mít 87 % Čechů. Čtyři pětiny českých občanů (81 %) nechtějí žít vedle alkoholiků a 77 % lidí odmítá žít v sousedství s osobami s kriminální minulostí.

Negativní reakce pak dále převládla i v případě bydlení vedle psychicky nemocných (51 %).

U zbývajících deseti jmenovaných sociálních skupin se Češi již tak často odmítavě nevyjadřovali. Přesto více jak čtvrtina (29 %) české populace nechce žít s homosexuály. Přibližně čtvrtina (24 %) se pak negativně staví k sousedství s lidmi jiné barvy pleti.

Zajímavý na průzkumu je fakt, že pětina (19 %) občanů odmítá bydlet vedle kuřáků a 10 % odmítá přítomnost bohatých.

Oproti podobnému průzkumu z roku 2003 stoupla nejvíce tolerance vůči homosexuálům. Před čtyřmi lety vedle nich odmítalo žít 42 % lidí, letos už jen 29 %.

Koho nechtějí mít Češi za sousedy?
skupina 2003 2007
drogově závislé 85 % 87 % 
alkoholiky 86 % 81 % 
lidi s kriminální minulostí 78 % 77 % 
psychicky nemocné lidi nezjišťováno 51 % 
homosexuály 42 % 29 % 
lidi jiné barvy pleti 24 % 24 % 
kuřáky nezjišťováno 19 % 
bohaté lidi 16 % 10 % 
lidi jiného náboženství   8 %   6 % 
chudé lidi   7 %   6 % 
tělesně postižené   5 %   4 % 
mladé lidi   8 %   4 % 
lidi jiného politického přesvědčení   6 %   4 % 
staré lidi   6 %   3 % 
Zdroj: CVVM