"Strana, která chce vládnout, nebo se na vládnutí chystá, a neumí vyplnit předepsaný formulář, to je děs a hrůza," komentoval včera smutný výsledek první kontroly zpráv místopředseda kontrolního výboru Libor Ježek (ODS).

Stranické sekretariáty se totiž dopustily chyb, které mohou vést v důsledku až k tomu, že Sněmovna nebude moci ministerstvu financí letos sdělit, že je vše v pořádku. To potřebuje tento výrok jako pokyn, aby mohlo parlamentním stranám vyplatit milióny státního příspěvku na jejich činnost. V krajním případě může straně, která úplnou zprávu nedodá, Nejvyšší správní soud na návrh vlády činnost pozastavit, nebo ji dokonce zrušit.

A co je "úplná" zpráva? Taková, která obsahuje roční účetní výkazy, zprávu auditora, přehledy o celkových příjmech, darech a dárcích, o dědictví a o členech, jejichž členský příspěvek je vyšší než 50 000 korun.

Potíže s rodnými čísly

I proto zavládly včera v kontrolním výboru rozpaky, když jeho předseda Vladimír Koníček (KSČM) uvedl, že chyb se dopustily všechny parlamentní strany. ODS odevzdala seznam dárců, ve kterém nesouhlasí identifikační čísla dárců. Například firma Ekoinvest, která straně darovala dvacet a padesát tisíc korun, má pokaždé jiné IČO.

Obdobnou chybu našel Koníček i u dárců ČSSD. Například poslanci Jičínský, Váňa, Pohanka i předseda strany Paroubek, kteří poskytli více částek, jsou uvedeni pokaždé pod jiným rodným číslem. U společnosti Cíl, která poskytla tři dary, je vždy jiná adresa. Podle Koníčka jde o technickou chybu, která se dá vysvětlit počítačovým programem, ale jak dodal, zákon přímo vyžaduje, aby údaje na seznamu dárců odpovídaly darovacím smlouvám.

Jeden ze sponzorů ČSSD se měl narodit v červnu loňského roku, a přitom se již honosí vysokoškolským titulem.

Komunisté se dopustili prohřešku tím, že ve dvou případech nepřiložili smlouvy na dary, které v součtu přesahují 50 000 korun, což je suma, kdy musí strany své dárce identifikovat.

S odhalením svých dárců mají problémy i zelení, když neměli identifikační čísla u dvou zahraničních dárců. Smlouvy navíc musí být ověřené kopie, což zelení nesplnili, protože přiložili jen faxové kopie.

KSČM také sice nedodala ověřené kopie, ale proto, že přiložila rovnou originály. Zelení již včera své nedostatky napravili, potíž je však v tom, že zákon stanoví povinnost dodat úplné údaje do 1. dubna, takže poslanci se budou muset vyrovnat i s tím, zda dodatečné úpravy uzná jako regulérně podané včas.

Lidovcům se ztratily nuly

Také lidovci budou mít se svou zprávou potíže, neboť se jí z přehledů "ztratily" tři nuly, a tak dary uváděli v tisících, ačkoli jde o milióny. I oni již poslali opravu.

Koníček upozornil i na nedostatky ve zprávách mimoparlamentních stran. Některé například využily nevyhovujících starých formulář. Jiné strany ve snaze poslat do Sněmovny své zprávy včas vynechaly povinný audit.

Poslancům se včera do odsuzujícího rozhodnutí nechtělo a raději své jednání přerušili a požádali právníky, aby jim dali pokyny, jak chyby ve zprávách posuzovat. "Situace je složitá, my máme pouze možnost výroku ano - ne. Tady desetinná čárka napsaná špatně může znamenat proces u soudu, který prohrajeme, neboť jde o chybu neúmyslnou," řekl Ladislav Šustr (KDU-ČSL) a dodal, že by se Sněmovna neměla chovat jako finanční úřady, které dokáží poplatníka vyhodit kvůli špatnému datu.