Církvím a jejich řádům bylo dosud vráceno 170 klášterů a budov, ale bez hospodářských pozemků. Pokusy o vypořádání tohoto majetku zatím ztroskotaly.

Sporný církevní majetek se týká dvou stovek obcí

Podle mluvčího Svazu měst a obcí Jiřího Jedličky by pozemky bylo třeba buď vrátit církvím, anebo je ponechat obcím bez omezení. Problém s návratem majetku se týká nejméně dvou stovek obcí.

Pozemkový fond uvedl, že existuje také 48 tisíc hektarů půdy, která je blokovaná kvůli případným církevním restitucím. Kromě orné půdy jde i o chmelnice, sady nebo rybníky. Fond také spravuje přes 800 staveb, které patřily církvím. Jde hlavně o zemědělské objekty.