Zvyšuje se ale podíl tzv. samovolných potratů. Loni jich bylo 13 300, což je o 1100 víc než v roce 2005. Lékaři ukončili těhotenství ve 25 352 případech, což z hlediska všech potratů představuje 63 procent. Téměř pětina zákroků byla provedena ze zdravotních důvodů.

A proč je tolik samovolných potratů? Jana Weisnerová z uvedeného ústavu je dává do souvislosti s věkem rodiček. Ženy totiž rodí nyní většinou okolo třiceti let, tedy v době, kdy už mají ukončená studia, vybudovanou kariéru, vlastní byt a jsou ekonomicky zabezpečeny.

"Většina gynekologů se shoduje na tom, že ideální biologické podmínky pro bezproblémový průběh těhotenství jsou u žen o několik let dříve," uvádí odbornice. Vyšší věk přináší pak vyšší riziko samovolných potratů.

Nejvíc žádostí od žen se dvěma dětmi

Nejčastějšími žadatelkami o umělé přerušení těhotenství jsou ženy se dvěma dětmi (34,5 procenta), dále ženy bezdětné (27,4 procenta) a ženy s jedním dítětem (25,4 procenta). Nejvíce chtěných potratů (57 procenta) připadá na vdané ženy, na rozvedené jen 12 procent.

Ústav ve své informaci uvádí, že nejvíce žádají o potrat ženy se středoškolským vzděláním (65,7 procenta), dále se základním vzděláním (19,5 procenta) a vysokoškolským (7,6 procenta).

V ČR bylo loni evidováno také 2285 potratů cizinek, což je o 47 víc než v roce 2005.

Potraty v ČR
Rok Počet
1990 123 695
1995 60 143
2000 47 370
2001 45 057
2002 43 743
2003 42 304
2004 41 324
2005 40 023
2006 39 959
Zdroj: ÚZIS ČR