Schůzka se uskutečnila mj. v reakci na kauzu Františka Oldřicha Kinského, který se snaží o získání majetku v celkové hodnotě zhruba čtyřiceti miliard a podle politiků tak hrozí prolomení restituční hranice přes rok 1948.

"Účastníci schůzky považují za potřebné, aby byla reprezentace českého státu v těchto věcech jednotná navenek i dovnitř, a aby její jednotliví představitelé nepreferovali dílčí zájmy před zájmy státu jako celku," citoval ze společného usnesení prezident. Schůzky se zúčastnil dále premiér Vladimír Špidla a předsedové obou parlamentních komor Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Petr Pithart (KDU-ČSL).

Komuniké ze schůzky čtyř nejvyšších ústavních činitelů České republiky dne 9. července 2003
1) Prezident republiky, předseda vlády, předseda Senátu a předseda Poslanecké sněmovny se shodují v tom, že i nadále platí společenský a politický konsenzus devadesátých let, pokud jde o vypořádání se s totalitní minulostí let 1938 - 45 a let 1948 - 89 a pokud jde o řešení nespravedlností a křivd, ke kterým v té době docházelo. Tento konsenzus je mimořádně citlivý a není žádoucí ho měnit.
2) Účastníci schůzky považují za potřebné, aby byla reprezentace českého státu v těchto věcech jednotná navenek i dovnitř a aby její jednotliví představitelé nepreferovali dílčí zájmy před zájmy státu jako celku. Postoj českého státu je nezbytné zastávat aktivně a sebevědomě.
3) Nejvyšší ústavní činitelé se současně obracejí na českou politickou scénu, aby se zdržela zbytečných, nervózních a často nepřiměřených reakcí na jednotlivé výroky z domova a zahraničí a na jednotlivé soudní kauzy.
4) Účastníci schůzky se shodli, že budou v těchto věcech vést další potřebné konzultace a že se budou snažit tyto věci - každý v rámci svého mandátu - obhajovat a prosazovat.
V Praze dne 9. července 2003
Zdroj: ČTK

Politici se dále shodli, že "nadále platí společenský a politický koncenzus 90. let. Pokud jde o vypořádání se s totalitní minulostí..., a pokud jde o řešení nespravedlností a křivd, ke kterým v té době docházelo. Tento koncenzus je mimořádně citlivý a není žádoucí ho měnit. Nejvyšší ústavní činitelé se současně obrátili na českou politickou scénu "aby se zdržela zbytečných, nervózních a často nepřiměřených reakcí na jednotlivé výroky z domova a zahraničí, a na jednotlivé soudní kauzy".

Politici nehovořili o možných změnách zákonů, tak jako tomu bylo na setkání u Špidly minulý týden. "Opravdu naše debata byla na jiném patře obecnosti než debata, která probíhala v pátek u předsedy vlády," poznamenal Klaus. Špidla poznamenal, že se momentálně pracuje na změně zákona o úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ostatní věci jsou ještě otevřené, řekl premiér. Klaus zdůraznil, že by se neměl současný stav měnit: "doleva, doprava, nahoru, dolů, přitvrzovat, změkčovat".