Podle ní vláda uznává, že umístění radaru posílí bezpečnostní vztahy, rozvine schopnost země odolat ozbrojenému útoku a zlepší národní bezpečnost členů NATO a USA i jejich spojenců.

Předpokládá se, že veškeré náklady spojené s průzkumem uhradí Američané. Česká strana by pak měla platit např. likvidaci munice či nebezpečných odpadů, které by mohly být v prostoru nalezeny, ostrahu nebo blíže neurčené "aktivity v rámci zlepšování vztahů s veřejností a samosprávnými orgány".

Topolánkova vláda rovněž dává USA dopředu najevo, že by do budoucna měla být vlastníkem všech nových staveb ve vojenském újezdu Česká republika. Připouští nicméně, že budoucí dohoda ještě může zamíchat kartami a tuto podmínku změní.

Odpověď na nótu zaslanou v lednu velvyslanectvím USA vypracovalo české ministerstvo zahraničí (MZV) a vládou prošla minulý týden všemi hlasy při jedné absenci. Premiér Mirek Topolánek uvedl, že po předání Američanům bude odpověď odtajněna, nikoliv však zveřejněna.

"MZV potvrzuje, že se ČR rozhodla zahájit jednání se Spojenými státy o umístění radaru na obranu proti balistickým střelám na svém území, aniž by byla dotčena svrchovanost a územní celistvost ČR," praví se v odpovědi.

Žádné otálení

Vláda se přitom rozhodla s vyjednáváním spěchat: "Ministerstvo zahraničních věcí ČR by rovněž uvítalo co možná nejbližší zahájení jednání o hlavní dohodě a o dalších souvisejících dohodách."

Topolánek minulý týden opakovaně prohlásil, že jasno by mělo být v českém parlamentu do konce letošního roku.

Od případného souhlasu s umístěním radaru si pak vláda slibuje užší spolupráci s USA v řadě oblastí, včetně investic, technologie, vzdělání, výzkumu a vývoje. "Spojené státy by mohly hrát významnou roli zejména v modernizaci českých ozbrojených sil," dává najevo své představy ministerstvo zahraničí.

Jak na ně Spojené státy zareagují, není jasné. Jisté je nyní pouze to, že vláda povolila Američanům zahájení přípravných a průzkumných prací ve vojenském prostoru v Brdech, "v západní části Středočeského kraje" zahrnující kasárna Míšov.

"Navrhovaný prostor umístění dovoluje dvě alternativy umístění radaru a příslušných zařízení, staveb a infrastruktury," uvádí se v odpovědi.

Schwarzenbergův úřad pak dodává: "Ministerstvo zahraničních věcí si vyhrazuje právo před zahájením přípravných prací navrhnout pro umístění radaru i jiné lokality v rámci vojenského újezdu Brdy než dosud uvažované."

Co Česko slibuje

A co Česko pro období přípravných prací Američanům slibuje:

  • trvalý přístup personálu a dodavatelů do vojenského prostoru
  • zajištění ostrahy prostoru včetně jeho zařízení, staveb a infrastruktury
  • usnadnění odběru povrchových a podzemních vzorků, průzkum, geotechnické testy, provedení vrtů, monitorování podzemní vody, přístup k plánům, nákresům, fotografiím, záznamům, mapám a informacím týkajícím se vysílačů v oblasti elektromagnetického spektra a rádiových frekvencí
  • bezpečné uložení a odstranění kontaminovaných materiálů či odpadů
  • na požádání vytyčit, vyznačit a případně zrušit a vyřadit z provozu technická vedení
  • usnadňovat Spojeným státům využívání českých dodavatelů
  • spolupracovat s úřady USA k zajištění bezpečnosti prostoru a k výměně informací o bezpečnostních hrozbách. Předpokládá, že USA budou tyto informace s ČR sdílet.