Návrh na zrušení plzeňských nařízení z let 2004 a 2006 podalo ministerstvo vnitra. Požadovalo, aby Plzeň vyjmenovala všechny ulice, v nichž je prostituce zakázána. Podle Ústavního soudu je však samotný odkaz na pojem "současně zastavěné území", který užíval stavební zákon, jasný.

Ústavní soudci odkázali především na svůj minulý nález, jenž stál na argumentu, že zájem na dobrých mravech je významnější než další sporné aspekty zákazu prostituce. [celá zpráva]

Soud také znovu uvedl, že města mají právo veřejné nabízení sexuálních služeb regulovat. "Oblast prostituce není nijak upravena parlamentem, proto nejde o překročení zákonem dané působnosti obce," řekl soudce zpravodaj Pavel Holländer.

Další starostové severočeských a západočeských měst uvítali už minulé rozhodnutí soudu. Připomněli , že v České republice stále chybí zákonná definice prostituce, která by byla nejúčinnějším nástrojem k jejímu omezení či regulaci.

Pravomoci měst a obcí navíc i po nálezu Ústavního soudu končí před dveřmi nevěstinců nebo privátů.