Zájemci o zaslání přání mohou řádně ofrankované pohledy s vyplněnou adresou v obálce posílat na adresu pošty do 13. dubna, uvedla mluvčí České pošty Dita Václavíková.

Pohlednice ustupují SMSkám

Každý rok v Kraslicích před velikonočními svátky orazítkují a odešlou několik desítek tisíc přání. Jejich počet však v posledních letech s nástupem jiných forem komunikace, jako jsou e-maily či SMS, klesá. Přání k orazítkování mohou lidé posílat na adresu: Velikonoční pošta Kraslice 358 01.

I když jméno města Kraslice na první pohled naznačuje souvislost se symbolem Velikonoc, ve skutečnosti se Kraslice po malovaných vejcích nejmenují. Název je český přepisem německého názvu Grasslitz.

Zvláštním razítkem si lidé mohou nechat označit své poštovní zásilky i na Vánoce či svatého Valentýna. Vánoční poštu razítkují v Božím Daru na Karlovarsku a zamilovaná přání a dopisy v Milostíně na Rakovnicku.

Květnou nedělí začíná dnes velikonoční týden

Jako pohyblivé svátky připadají Velikonoce na první neděli po prvním jarním úplňku; každý rok jsou proto jindy - pohybují se v rozmezí od 22. března do 25. dubna.

Květná neděle je v biblické tradici liturgickou připomínkou Kristova příjezdu do Jeruzaléma.

Zelený čtvrtek bude vzpomínkou na Ježíšovu poslední večeři s apoštoly, velkopáteční zvěst evangelií pak hovoří o Kristově utrpení a oběti na kříži. Evangelium o jeho zmrtvýchvstání se slaví v neděli ráno. Zejména v katolické církvi však již na pozdní večer velikonoční soboty připadá vigilie vzkříšení se slavností ohně a s případnými křty dospělých lidí.

Nejtypičtějším je v českých zemích až Velikonoční pondělí na konci svátků, kdy se chodí na koledu, spojenou s pomlázkou či "mrskačkou". K tomu dni patří vajíčka - zdobené kraslice.

K pašijovému týdnu se odedávna vedle vážného církevního obsahu váže i mnoho lidových pověr. Na řadu z nich jako na pohanské tradice středověká křesťanská církev navázala; mnozí věřící se dodnes tak zcela nebrání jejich dodržování.