CVVM oslovilo v květnu 1048 respondentů ochotných odpovídat na dvě základní otázky: Stěhovali jste se ve svém životě? Pokud ano, kolikrát? - Důvody stěhování?

Stěhování zažili 3 Češi z 5

Vyhodnocené údaje vedly CVVM k závěrům, že se tři pětiny obyvatel ČR starších 15 let (61 %) v dosavadním průběhu života alespoň jednou přestěhovaly, přičemž 25 % se přestěhovalo pouze jednou, 19 % stěhování zažilo dvakrát, 11 % změnilo své bydliště třikrát a 6 % uvedlo, že se v životě stěhovalo více než třikrát. V populaci starší 19 let alespoň jedno přestěhování zažily dvě třetiny (66 %) obyvatel.

Vedou zase Pražáci...

Podíl lidí, kteří se v průběhu života ani jednou nestěhovali, je podstatně vyšší na venkově než ve městech. Z regionálního hlediska se nejvíce stěhují obyvatelé Prahy a severozápadní části Čech (Karlovarský a Ústecký kraj). Naopak výrazně nejusedlejším regionem v rámci ČR je střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj).

Jako nejčastější důvod změny bydliště se ukázaly Rodinné důvody (69%) následované Bytovými důvody (57%).