"Plošné snižování počtu zaměstnanců je při probíhající transformaci veřejné správy nesmysl. Bez hlubší analýzy a auditů, zda na té které instituci jsou zaměstnanci skutečně postradatelní a zda se tím neohrozí chod řady úřadů, škol, ale i policie a hasičů, se to dělat nedá," řekla Právu předsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová.

Snižování se možná zvrhne v absurditu

"Neumím si představit, že by se snížily počty kontrolorů České obchodní inspekce, meteorologů nebo počty hygieniků. Již dnes je jich nedostatek. Bezhlavé snižování početních stavů se lehce zvrhne v absurditu," varovala Vondrová.

Když bychom začali uplatňovat tezi, že je třeba bez ohledu na realitu snížit počty státních zaměstnanců, mohlo by podle Vondrové dojít například k tomu, že symfonický orchestr placený státem by musel direktivně snížit počty hudebníků, takže by mohl odejít dirigent a houslisti. "Bez předepsaného počtu hudebníků se ale orchestr rozpadne, což je možná záměr reformy," dodala Vondrová.

"Snížení počtu úředníků o řadu procent je možné," oponuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Nutná je reforma státní správy, hlavně na ministerstvech, aby byla výkonná, měla jasný a jednotný cíl a aby ti nejlepší, kteří v ní zůstanou, mohli být odpovídajícím způsobem zaplaceni.

Ministr financí Miroslav Kalousek, který bude pod reformou veřejných financí podepsán, počítá s tím, že se stane objektem velké neobliby, což si již vyzkoušel záměrem nezvyšovat ve státní sféře platy o více než 1,5 procenta. "Státní správa musí odpovídat potřebám i možnostem země," uvedl ministr.

Návrh na plošné snižování počtu zaměstnanců postrádá podle Vondrové ekonomické zázemí. Může dojít k tomu, že státní hrady a zámky, kterých stát vlastní přes sto a kde pracují státem placení kustodi, buď neotevřou brány, anebo se budou turisté provázet sami. Výrazně by to snížilo příjmy z turistiky, se kterými ekonomika počítá. Navíc by to zmařilo snahu dostat turisty i do jiných oblastí země, než je Praha a Karlštejn.

Počty klesají, tvrdí odbory

Reforma státní správy probíhá podle odborářů již několik let. V roce 2003 bylo ve státní sféře zaměstnáno 484 271 osob, letos 457 718, tedy o 26 553 lidí méně. Z toho 9339 pracovníků opustilo resort školství.

Podle ještě nehotové verze reformy veřejných financí Topolánkova kabinetu by v průběhu příštích let mělo školství opustit dalších 20 tisíc pracovníků. Proti tomu protestovala i ministryně školství Dana Kuchtová.

Omezení počtu zaměstnanců u soudů by zpomalilo již tak pomalé české soudnictví. "V řadě věznic by neměl kdo vězňům vařit či je hlídat," vysvětlila Vondrová.

Dost možná že celá akce snižování počtu státních zaměstnanců sleduje ještě jeden cíl - přispět k tomu, aby se řada služeb, které poskytuje stát, převedla na soukromou bázi. Aby stát rezignoval na řadu svých dosavadních funkcí.

"Samozřejmě je to možné, ale je třeba také počítat s tím, že každý vstup soukromého sektoru znamená i možné zdražení služeb pro občany i ztíženou možnost při možných problémech a nedostatcích dovolat se nápravy," dodala Vondrová.