"Užitečnější se jeví výplata renty v řádu 'x' let," řekl Právu Jehlička s tím, že o takové formě náhrady bude jednat s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.

Na otázku, kolik by měla činit kompenzace za nevydaný církevní majetek, Jehlička odpověděl: "Podle odhadů dosahuje výše náhrady majetku skutečně až jedné miliardy korun."

Návrat majetku zákonem

Částečné nápravě majetkových křivd a narovnání vztahů státu a církví by podle Jehličky měl napomoci obecný restituční zákon. "Mělo by tedy dojít k navrácení majetku církevním řádům a kongregacím, protože jejich spiritualita je založena na práci a správě majetku, z něhož byly vždy financovány řády jako instituce," míní ministr.

"Druhou oblastí jsou diecéze, a tam se to spíše kloní k tomu, aby došlo k finančnímu vyrovnání, to znamená k ocenění majetku, který si stát, kraje a obce ponechají," dodal Jehlička.

Ministr upozornil, že vláda se musí s majetkovými nároky církví vypořádat ještě během nynějšího funkčního období. "Jinak je to legalizace veliké krádeže, kterou minulý režim provedl," řekl Jehlička s tím, že restituce církevního majetku by neměly prolomit hranici roku 1948.

Podle Jehličky zatím nevznikla žádná pracovní komise, která by se narovnání vztahu státu a církví věnovala. Na jejím ustavení se vláda Mirka Topolánka (ODS) v únoru dohodla s představiteli České biskupské konference.

Celý rozhovor s ministrem kultury Václavem Jehličkou čtěte v úterním Právu.