Počet spokojených občanů od minulého měsíce stoupl o dvě procenta a oproti lednu 2007 se dokonce zdvojnásobil. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Oproti lednu také významně klesl počet nespokojených lidí s politickou situací. Tehdy jich bylo 65 procent, v únoru 58 procent a v březnu 2007 už jenom 52 procent.

Spokojenost s politikou (v %)
leden 07 únor 07 březen 07
spokojen 7 12 14
ani spokojen, ani nespokojen 25 27 29
nespokojen 65 58 52
zdroj: CVVM

Vládě důvěřuje třetina občanů

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější ústavní institucí je i v březnu 2007 prezident. Důvěřuje mu 73 procent lidí. Vzestup důvěry zaznamenala vláda. Z 31 procent v minulém měsíci stoupla důvěra v ní na 34 procent.

Tradičně nejnižší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory českého parlamentu. Poslanecké sněmovně důvěřuje 23 % občanů, Senátu čtvrtina obyvatel.

Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
leden 07 únor 07 březen 07
Prezident 72 76 73
Vláda ČR - 31 34
Poslanecká sněmovna 23 23 23
Senát 27 25 25
Krajské zastupitelstvo 50 46 48
Obecní zastupitelstvo 65 65 62
zdroj: CVVM

Březnový průzkum veřejného mínění se opírá o názory 1046 dotazovaných občanů starších 15 let.