Počet narozených dětí je o 3600 vyšší než v roce předchozím a největší  od roku 1995, kdy počet novorozenců poprvé klesl pod sto tisíc. Počet narozených dětí v posledních několika letech roste. Rodiny totiž začaly zakládat silné populační ročníky 70. let. Údaje ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad.

I přes rekordní porodnost však statistici upozorňují, že plodnost českých žen stále zůstává na nízké úrovni. Ta v dlouhodobém pohledu nezajišťuje prostou reprodukci populace. Na jednu ženu totiž připadá nyní 1,363 dítěte.

Průměrný věk matek roste

O 0,3 roku stoupl i průměrný věk, kdy ženy vstupují do mateřství - v roce 2006 to bylo 28,9 let. Ženy rodí stále později i proto, že chtějí nejprve pracovat a teprve potom zakládat rodinu.

Mimo manželství se narodilo 33,3 procenta dětí (v roce 2005 podíl činil 31,7 %), a ještě vyšší číslo je u dětí prvorozených (41,6 %).

Poprvé po sedmnácti letech nekleslo číslo potratů v České republice. Stejně jako loni se ustálilo na hodnotě 40 tisíc. Přitom roste počet přirozených potratů. Potěšující je, že počet umělých přerušení klesá - loni o 1100 na 25 400 (z toho 77 % činily miniinterrupce).

Přibylo sňatků, ale i rozvodů

Počet uzavřených manželství byl o tisíc vyšší než v roce 2005. Loni to bylo 52 900. Při zachování současné úrovně by před dosažením 50 let vstoupilo do manželství 70 procenta žen a 63 procent mužů. Muži se průměrné žení ve 31 letech, ženy ve 28,4 letech. To je v obou případech o 0,3 roku více než v předchozím roce.

Zároveň bylo během roku 2006 rozvedeno 31 400 manželství. I tady je patrný stoupající trend. Rozvedeno bylo o 127 manželství víc než v roce 2005.

Čechy hubí infarkty a rakovina

Česká republika zaznamenala v roce 2006 celkem 104 400 úmrtí, tj. o 3500 méně než v roce předcházejícím. Mezi hlavní příčiny smrti patřily nemoci oběhové soustavy a novotvary. Tyto dvě hlavní příčiny stály za 74 procenty úmrtí.