Podle ministerstva financí pracuje nyní ve školství téměř 230 000 lidí, z nichž skoro 150 000 tvoří pedagogičtí pracovníci. Plán na snižování státních úředníků, jenž vychází z programového prohlášení vlády, počítá s každoročním úbytkem o tři procenta do roku 2010. Školství by tak muselo opustit přes 20 000 zaměstnanců, z toho asi 13 500 pedagogických pracovníků. Tímto snížením by stát ušetřil v resortu školství 4,5 miliardy korun ročně.

Návrh je nepromyšlený, říká ministryně

"O návrhu jsem se dozvěděla z médií, což považuji za nesystémové. Přestože je určen teprve k mezirezortnímu připomínkovému řízení, byl již zveřejněn," řekla Kuchtová a návrh ministerstva financí dále označila za nepromyšlený a kontraproduktivní.

"Na vládě ho rozhodně nepodpořím a v žádném případě nepřistoupím na to, aby se snižovaly počty učitelů, a to tak dramaticky. Jsem si naprosto jista, že mám dostatek argumentů, z nichž je naprosto zřejmé, že masové propouštění učitelů nepřipadá v úvahu. Tyto argumenty jsem připravena panu ministrovi financí předložit na jednání vlády," uvedla dále Kuchtová

Podle ní ministerstvo financí plní svůj úkol, ale nelze to dělat takto: "Sami nevíme, jak to pan ministr myslel. Učitelé totiž nejsou státní úředníci a ministerstvo školství není jejich přímým zaměstnavatelem. Tím jsou zřizovatelé, obce a kraje." 

Obecní a krajské školy a školská zařízení nelze totiž v žádném případě považovat za centrální orgány státní správy, kde se má úspora podle vládního prohlášení realizovat.

Hrozí nižší platy

"Od září 2007 začne na školách navíc platit kurikulární reforma a ta s sebou přináší navýšení počtu hodin. Pokud by se propouštění mělo zásadněji vztahovat i na učitele, nebylo by to už opatření k omezení byrokracie, ale jednalo by se o ohrožení kvality vzdělávání v České republice," řekla Kuchtová.

Stav učitelů nelze podle ní dále snižovat také proto, že počet míst ve školství se kvůli vládnímu nařízení omezoval už v minulých letech a další úspory nejsou možné. Ministerstvo o propouštění učitelů rozhodovat nemůže, školám však může přidělit méně peněz na mzdy.

V konečném důsledku by se tedy podle ministryně návrh mohl projevit tak, že by zřizovatelé zaměstnance nepropouštěli, ale museli by jim snížit platy.

Návrh se nelíbí ani ČSSD. Stínový ministr školství Jiří Havel ho označil za nekoncepční také z hlediska demografického vývoje, protože žáků začne brzy znovu přibývat a učitelé budou opět potřeba. Proti snižování počtu pracovníků školství se vyjádřily také školské odbory.