Výzkum ukázal, že postoj veřejnosti k zaměstnávání cizinců je v ČR nejednoznačný: 45 % respondentů soudí, že je to správné, zhruba stejná část - 44 % - zastává opačný názor.

Většina dotázaných přitom soudí, že levná zahraniční pracovní síla představuje hrozbu pro zaměstnávání českých občanů (82 %) a že zaměstnávání cizinců by se mělo v oblastech s vysokou nezaměstnaností omezit (81 %).

Cizinci ano, ale jen někde

Téměř dvě třetiny dotázaných mají zato, že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o něž občané ČR nemají zájem (63 %). Respondenti si přitom většinou nemyslí, že při přijímání do práce je správné upřednostňovat cizince ze zemí EU oproti jiným cizincům (55 %).

Vítán je ale naopak příliv cizího kapitálu, který je považován za možnost zlepšení situace na našem trhu práce (58%).