Polovina obyvatel Česka má zájem o politické dění. Tuzemskou politiku sleduje 66 procent občanů, 34 procent o ni zájem nejeví.

Naopak je tomu u politického dění v Evropské unii, o které nemají zájem více než dvě třetiny lidí (66 procent), třetinu (33 procent) pak politika v EU zajímá. Více než polovina oslovených (56 procent) nemá zájem o politické dění ve světě, které naopak zajímá přes dvě pětiny (44 %) Čechů.

Větší zájem o politiku mají častěji muži než ženy. Politiku většinou vůbec nesledují lidé ve věku od 15 do 19 let a respondenti s neúplným či základním vzděláním, vysokoškoláci mají naopak podstatně větší zájem o politiku na všech úrovních než lidí s nižším vzděláním.

Zájem o politiku (v %):
O politiku... rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne ano/ne
obecně 7 43 40 10 50/50
v ČR 12 54 28 6 66/34
v EU 4 29 47 19 33/66
ve světě 6 38 42 14 44/56
zdroj:CVVM

Jak lidé svůj zájem o politiku konkrétně projevují? Nejvíce respondentů uvedlo, že sleduje informace o politice v médiích: často tak činí dvě pětiny (39 procent), někdy 35 procent oslovených. S přáteli se o politice často baví každý desátý člověk, někdy 36 procent respondentů.

Šest z deseti dotázaných si myslí, že mají možnost otevřeně se vyjadřovat k problémům a nedostatkům ve společnosti.

Dvě třetiny respondentů jsou přesvědčeny, že nemají možnost ovlivňovat řešení problémů ve své obci či městě, stejnou možnost na celostátní úrovni podle svého mínění nemá 91 procent občanů. Pětina dotázaných věří, že je v ČR možné dosáhnout svých oprávněných požadavků, dvě třetiny (63 procent) jsou přesvědčeny o opaku.

Nejúčinnější je práce v politické straně...

Většina občanů (60 procent) je toho názoru, že nejúčinnější občanskou aktivitou, kterou mohou docílit změny v zákonech, je práce v politické straně.

Podle necelé poloviny lidí (48 procent) je to demonstrace, pro 46 procent oslovených je to soudní spor a 44 procent lidí hodnotí jako účinnou práci v odborech.

Většina (65 procent) respondentů je naopak přesvědčena, že změnu zákona nelze docílit dopisem poslanci či poslankyni, 63 procent z nich se domnívá, že neúčinné jsou dopisy novinám.

Jako neúčinné lidé vyhodnotili také násilné akce (74 procent) a práci v církvi (71 procent).

...přesto se jí v místě bydliště lidé účastní nejméně

Průzkum prokázal, že Češi se příliš nezapojují ani do veřejného života v místě svého bydliště. Třetina respondentů uvedla, že se účastní činnosti sportovních organizací, a čtvrtina je činná v občanských zájmových sdruženích.

Do práce nadací či charitativních organizací se zapojuje 14 procent lidí, 11 procent se angažuje v profesních sdruženích a 9 procent v obecní samosprávě.

Nejmenší účast na činnost mají mezi sledovanými položkami místní organizace politických stran, do jejichž práce se v místě svého bydliště zapojuje pouhých 7 procent oslovených občanů.