O den dříve, 14. března, vyhlásilo Slovensko oficiálně samostatnost a stalo se Slovenskou republikou. Jeho nezávislost na Německu byla ale pouze formální.

Protektorát vznikl na té části českého území, které ČSR zbylo po odevzdání Sudet (tedy československého pohraničí) Německu.

Na předání Sudet se na konci září 1938 dohodli v Mnichově představitelé Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. Prezident Edvard Beneš se nakonec i vzhledem k praktické nemožnosti zamezit rozdělení republiky rozhodl jejich rozhodnutí přijmout.

V říjnu 1938 bylo Československo bez Sudet přejmenováno na Česko-Slovensko (Bratislava získala autonomii), v listopadu se po Benešově abdikaci do jeho čela postavil prezident Emil Hácha.