Ze všech občanů, kteří vstup ČR do NATO schvalují, jich 43 procent uvedlo "spíše ano", 26 procent řeklo, že s ním "určitě" souhlasí. Podíl obhájců a odpůrců členství Česka v Severoatlantické alianci se od roku 2002 tak v podstatě nezměnil.

S členstvím v NATO nesouhlasí především stoupenci KSČM (70 procent), schvaluje ho naopak 90 procent příznivců ODS. Proti členství ČR v NATO je 35 procent voličů ČSSD a zhruba stejný počet voličů KDU-ČSL. Z příznivců zelených je proti jen 26 procent dotázaných.

Negativně se k otázce staví zejména lidé ve věku nad 60 let a lidé se základním vzděláním.

Názor, že Česko je plnoprávným členem aliance, zastává 52 procent dotázaných. Od roku 2000 příznivců tohoto stanoviska mírně přibylo.

Z lidí, kteří souhlasí s členstvím v NATO, je o plnoprávném postavení ČR v Alianci přesvědčeno 71 procent. Z občanů, kteří členství naopak odmítaji, je o plnoprávnosti našeho postavení, je to 11 procent.

S vojenskými misemi v zahraničí nesouhlasí 60 procent lidí

Průzkum ukázal, že lidé v otázce vnější bezpečnosti republiky věří více NATO než Armádě ČR. Schopnosti Severoatlantické aliance zajistit bezpečnost země ČR důvěřuje 65 procent respondentů, české armádě o 10 procent méně.

Schopnosti české armády i NATO zajistit bezpečnost ČR důvěřují častěji lidé s vyšším sociálním statusem, pravicově orientovaní a v případě NATO občané mladší 44 let.

S vysíláním českých vojenských misí do konfliktních oblastí souhlasí jen 40 procent dotázaných, zbytek je proti.

Většina respondentů (59 procent) je toho názoru, že plná profesionalizace a rmády a zrušení základní vojenské služby posílily akceschopnost Armády ČR.

Souhlasíte se členstvím ČR v NATO? (v %)
příznivci stran určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
ODS 45 45 7 3
ČSSD 17 48 22 13
KSČM 5 25 35 35
SZ 21 53 17 9
KDU-ČSL 27 39 24 10
zdroj: STEM