"V odborném vyjádření od Ústavu pro soudobé dějiny akademie věd se píše, že předseda strany nikde přímo ani v dokazatelných náznacích nehlásá národnostní, rasovou, náboženskou nebo třídní nenávist či zášť vůči jiným osobám," řekla Právu mluvčí ÚOOZ Blanka Kosinová s tím, že vyšetřovatelé z protiextremistického oddělení ani nezahájili žádné úkony v trestním řízení.

"Samozřejmě, že bych rád podal vysvětlení, protože jsem nic trestného neudělal. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu by se však měl zabývat úplně jinými věcmi než výroky politiků," řekl k tomu na dotaz Práva Filip.

Šéf komunistů při svém projevu 24. února vyzval k návratu k marxismu a Vladimiru Iljiči Leninovi, chválil reálný socialismus a odvolával se na možnou revoluci. Šéf dočasné senátní komise pro posouzení ústavnosti KSČM Jaromír Štětina v té souvislosti řekl, že Filip svými výroky přidal jen další argument pro to, aby závěr komise mohl vyznít v tom smyslu, že má být KSČM rozpuštěna.

"Policie není kompetentní posuzovat legalitu politických stran ani suplovat výkon moci zákonodárné, soudní či pravomoci správního orgánu. Je však ze zákona povinna posuzovat případnou trestní odpovědnost konkrétní osoby za konkrétní trestný čin," řekla k tomu včera Kosinová.