Důvěra převažovala nad nedůvěrou u všech tří mezinárodních institucí  míra důvěry se ale proti předchozímu průzkumu, který proběhl během loňského září, snížila.

OSN důvěřuje 56 procent lidí, o pět procent míň než v září. Evropské unii vyjádřila důvěru přesně polovina Čechů, v předchozím průzkumu to bylo 58 procent lidí. Nejméně Čechů důvěřuje NATO (45 procent), tedy o tři procentní body méně než v září.

Nedůvěřivý postoj k alianci mají nyní podle CVVM stále dvě pětiny lidí. Stejně je na tom i EU, u níž se však podíl nedůvěřivých o pět procentních bodů zvýšil. OSN nedůvěřovalo 27 procent dotázaných, zhruba stejně jako v září.

Větší nedůvěru k uvedeným institucím chovají častěji lidé, kteří svou životní úroveň označili za špatnou. "Rozhodně nedůvěřiví" jsou podle CVVM významně častěji také lidé nad 60 let.

Nejméně spokojení jsou lidé s členstvím v NATO

Co se týká výsledků spokojenosti se členstvím Česka v těchto mezinárodních institucích, výsledek je podobný.

Se členstvím v OSN vyjádřilo spokojenost téměř dvě třetiny dotázaných. Se členstvím v EU jsou spokojeny téměř tři pětiny respondentů. Nejnižší spokojenost se členstvím uvádějí Češi ve vztahu k NATO, spokojena je jen polovina z nich.

Ve srovnání s předcházejícím průzkumem z března 2004 spokojenost klesla jak u OSN, tak u NATO. V případě EU zůstala na stejné úrovni.

Důvěra k vybraným mezinárodním institucím (v procentech)
instituce rozhodně důvěřuje spíše důvěřuje spíše nedůvěřuje rozhodně nedůvěřuje neví
OSN 11 45 19 8 17
EU 7 43 30 10 10
NATO 7 38 27 13 15
zdroj:CVVM