V diskusi o práci českých soudů, řešících majetkový spor Kinský versus český stát, řekl totiž toto (cituji z přepisu pořadu na internetu): "Mně by zajímalo, jakými duševními pochody ti daní členové soudní soustavy procházeli tak, aby dospěli k tak absudnímu rozhodování, které mimochodem uplatňují občanské zákoníky někdy z období napolonských válek."

Před Vyšším vojenským soudem v Příbrami v prosinci 1968 pronesl zlopověstný major StB Pich-Tůma, obžalovaný ze dvou politických vražd, tento právní názor (cituji z knihy Viléma Hejla Zpráva o organizovném násilí): "Zákony, které byly mnohdy ještě z doby feudální, nebyly pro nás ... závazné. Uznával a respektoval jsem jediný zákon - zákon třídní."

Picha-Tůmu a Petra Nečase samozřejmě nelze srovnávat. První byl politický vrah a násilník, druhý je významným demokratickým politikem. Hovoří-li však demokratický politik lehkovážně a bez patřičných znalostí o právu, nemůže se divit společnosti, do které ho jeho neuvážená slova přivedla. To by se konzervativnímu (!) politikovi přiházet nemělo.

PRÁVO 8. července