"To, že se něco takového stane během návštěvy rakouského premiéra je podivná shoda okolností. Nemám však pro to jediný důkaz. Mohl selhat i lidský faktor, to je zřejmé," řekl Právu Kříž, který se za českou stranu účastnil jednání v Melku.

Rakouský kancléř navíc nebyl o úniku během návštěvy informován, což způsobilo diplomatickou roztržku. [celá zpráva

"K úniku došlo v kontrolovaném pásmu, takže to musí být hlášeno do 72 hodin. Já ale lidem z ČEZu říkám, že tuto lhůtu není dobré využívat, ale je třeba to hlásit ihned," uvedl Kříž.

Druhý únik vody nebyl ničí chybou

Ve středu vytekla voda z chladicího okruhu opět, tentokrát se však podle Kříže nejednalo o něčí chybu. Probíhala tlaková zkouška potrubí na prvním bloku jaderné elektrárny, který byl delší dobu odstaven.

"Dělá ji každý, kdo má tlakovodní reaktor. Zjišťují se netěsnosti," vysvětlil Kříž. "Voda vyteče do předem připravených nádrží a nikam jinam se nedostane. Je jen mírně radioaktivní. Člověk s ní může přijít do kontaktu, ale neměl by ji pít," uzavřel.

Říman se sejde se šéfy ČEZ a SÚJB

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman (ODS) ve čvrtek v reakci na úniky mírně radioaktivní vody v Temelíně pověřil náměstka pro energetiku Tomáše Hünera, aby na příští týden svolal schůzku s generálním ředitelem ČEZ Martinem Romanem a s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danou Drábovou.

"Z hlediska jaderné bezpečnosti nemají tyto poruchy vůbec žádný význam. Temelínská elektrárna je ale velice citlivé téma. Situaci je nutné prošetřit a přijmout opatření, aby k poruchám docházelo co nejméně. Chci, aby mne generální ředitel ČEZ podrobně informoval o příčinách poruch a o bezpečnostní situaci v Temelíně," uvedl ministr.