Vacek k tomu Právu řekl: "V německém Darmstadtu jsem vystudoval vysokou školu technickou. Ukončil jsem ji a měl jsem právo užívat titul ing. grad., což je inženýr gradovaný, nikoli diplomovaný."

Dodal, že po návratu do ČR mu bylo po určité době sděleno, že titul inženýr nemůže používat. Od té doby, jak uvedl, titul inženýr dál nepoužívá. Na otázku, proč se tedy titul objevil před jeho jménem na kandidátce KDU-ČSL, Vacek odpověděl: "To se musíte zeptat lidí, kteří to tam dali."

Tiskový mluvčí KDU-ČSL Ondřej Jakob Právu řekl, že asi došlo k určitému nedorozumění, které vzniklo podle jeho slov tím, že Vacek zprvu titul používal, a i když ho užívat přestal,v médiích i v povědomí lidí mělo přiřazování inženýrského titulu k Vackovi určitou setrvačnost.