Největší autorské svazy zastupují nejen hudebníky, ale také textaře a výrobce hudby. Za rok 2005 zinkasovaly zhruba 886 miliónů korun. Údaje za loňský rok budou k dispozici za několik měsíců. Svazy peníze vybírají jak pro tisíce českých autorů, tak pro ty zahraniční.

Inkasované sumy za užití hudebních děl nebo nosičů informací se rok od roku zvyšují.

Naposledy se tak stalo vloni v listopadu díky vyhlášce ministerstva kultury (MK). To značně zvýšilo sumy odváděné svazům z prázdných nosičů záznamů - CD, DVD, paměťových karet do fotoaparátů atd. - bez ohledu na to, k čemu se používají. Opatření postihlo téměř všechna zařízení umožňující kopírování, vyjma mobilních telefonů.

MK tehdy vyhlášku hájilo tím, že reaguje na rychlý vývoj digitálních technologií a rozmach hudebního pirátství. Odmítlo přitom kritiku, že by zvýhodňovalo umělce a výrobce na úkor miliónů občanů, které nosiče záznamů využívají často jen pro vlastní potřebu, například pro pořízení a uložení fotografií z dovolené.

Nezávislí proti OSA

Odvádění poplatků za hudební produkci se nelíbí také některým umělcům, především z nezávislé scény. Založili proto Svaz nezávislých autorů (SNA). Usilují o sjednocení autorů, kteří nechtějí, aby za ně OSA vybírala peníze, neboť je nezastupuje.

SNA tvrdí, že hudba není jen zboží. Svou existencí chce ulehčit život i organizátorům nejrůznějších nezávislých hudebních festivalů, kde se sice skladby autorů zastupovaných největšími autorskými svazy nehrají, ale poplatky se jim ze zákona odvádět musejí.

Kolik největší autorské svazy vybraly (v miliónech korun)
organizace poplatky
OSA 575,4
Intergram 261,5
Dilia 48,7
celkem: 885,6
* údaje z výročních zpráv za rok 2005