"Embryonální kmenové buňky mají ojedinělou schopnost vyvinout se v libovolný specializovaný buněčný typ," řekla novinářům v pondělí profesorka Eva Syková, která bude předsedat programovému výboru Mezinárodního neurologického kongresu, jehož hostitelem bude od čtvrtka Praha a zúčastní se ho na tři tisíce předních světových neurologů.

"Do dnešního dne se badatelům podařilo přimět lidské embryonální kmenové buňky, aby se vyvinuly v buňky nervové tkáně, srdečního svalu, výstelky krevních cév, buňky produkující inzulín, krvetvorné buňky a další," uvedla profesorka Syková.

Tento výzkum umožní efektivní a bezpečné využití lidských embryonálních kmenových buněk k léčbě závažných onemocnění člověka jako jsou např. poškození srdce způsobené infarktem, poúrazové a degenerativní poškození nervového systému, cukrovka či leukémie.

Pomůže čekatelům na transplantaci

Může znamenat i velkou naději pro ty, kteří dnes čekají na transplantaci orgánů. Celosvětově je nedostatek dárců orgánů a právě kmenové buňky by mohly pomoc čekatelům. Ti už by pak nepotřebovali nový orgán, ale kmenové buňky dané na místo poškozeného orgánu by se postupně dělily a laicky řečeno by poškozený orgán léčily a nahradily za zdravý.

Zatím je ale vše v experimentální fázi. Není například zcela jasné, kde by se embrya získávala. Zda od dárců, při interrupcích či při umělém oplodnění. Část kongresu proto má být právě problematice kmenových buněk z hlediska faktického i etického věnována.