Občané, kteří souhlasí s postavením radaru v ČR, si myslí, že by se tím zvýšila bezpečnost a obranyschopnost republiky (49 procent). Ostatní jsou toho názoru, že by základna znamenala ekonomický přínos nebo jiné výhody (13 procent), že by zvýšila prestiž a zlepšila postavení ČR ve světě (8 procent), že ČR jako členská země NATO by měla vycházet vstříc spojenci (7 procent) a že vztahy s USA by pro ČR měly být prioritou (5 procent).

Ti, kteří s radarem nesouhlasí, uvádějí jako důvod to, že radar přinese bezpečnostní rizika a absenci pozitiv pro ČR a její obranu v souvislosti se samotným umístěním radarové základy v ČR (50 procent).

Odpůrci dále projevili nesouhlas s přítomností cizích vojáků na našem území a se zásahy do naší národní suverenity (15 procent), nedůvěru k americké zahraniční politice a nesouhlas s přehnanou servilitou české vlády ve vztahu k USA (7 procent).

Radar chtějí nejvíce stoupenci ODS

Podobný průzkum byl proveden v září 2006, v něm s radarem nesouhlasilo zhruba stejné množství obyvatel (62 procent), pro bylo 24 procent.

K základně se stavějí pozitivněji příznivci ODS, (47 procent pro, 42 procent proti) Voliči ostatních stran myšlenku základny většinou odmítají,  a to zejména příznivci ČSSD a KSČM.

Se základnou souhlasí spíše muži, absolventi vysokých škol a dotázaní s dobrou životní úrovní. Opačné stanovisko zastávají lidé starší 60 let, ženy a dotázaní, kteří svoji životní úroveň vnímají jako špatnou.

Referendum si přejí voliči všech stran

Lidé také posuzovali, jaký vliv by měla základna USA na různé oblasti. Naprostá většina veřejnosti si myslí, že by její výstavba příznivě působila zejména na vztahy ČR s USA a v menší míře pak i na vztahy s ostatními členskými zeměmi NATO. Naopak pro vztahy s ostatními státy, pro suverenitu ČR a zejména pro její bezpečnost a bezpečnost jejích občanů by zřízení americké radarové základny u nás mělo podle převažujícího mínění spíše vliv negativní.

Měli by o radarové základně rozhodovat občané v referendu? (v %)
postoj září 2006 únor 2007
rozhodně ano 49 46
spíše ano 29 27
spíše ne 10 13
rozhodně ne 4 6
neví 8 8
zdroj: CVVM

Lidové hlasování v otázce radaru si přejí téměř tří čtvrtiny občanů (73 procent), opak si myslí19 procent dotázaných. V porovnání se zářím 2006 se podíl zastánců referenda o pět procentních bodů snížil.

Proti referendu jsou hlavně stoupenci vybudování radarové základny v ČR, zatímco mezi nesouhlasícími se vyjádření proti referendu objevovala zřídka. Příznivci referenda větší či menší měrou ale převažují u voličů všech stran.

Vláda na konci února slíbila, že do měsíce na americkou žádost odpoví. [celá zpráva]

Zatímco ODS a KDU-ČSL s radarem USA v Česku souhlasí a referendum si nepřejí, Strana zelených podmínila souhlas se základnou tím, že bude začleněna do obranného systému NATO. [celá zpráva]

ČSSD a KSČM jsou naopak proti americkém radaru v ČR. [celá zpráva]

Kriticky se k umístění protiraketové základny staví i Rusko, kterému vadí budování vojenských základen v blízkosti jeho hranic. [celá zpráva]