Jak se díváte s odstupem devíti měsíců na tehdejší hektický závěr května a vaše vystoupení se zprávou ÚOOZ před parlamentním branně - bezpečnostním výborem? Postupoval byste dnes stejně, nebo byste něco změnil?

Pokud by nastaly stejné podmínky jako v loňském květnu, postupoval bych stejně. Situace se vyhrocovala postupně již od konce roku 2005, což vygradovalo veřejnou skandalizací policistů našeho útvaru před parlamentními volbami.

Tehdejší ministr vnitra Bublan informoval veřejnost o tom, že policisté ÚOOZ, kteří pracovali od poloviny ledna 2005 v týmu Jidáš (vyšetřoval organizovaný zločin a vedl ho pracovník ÚOOZ Jaroslav Hruška, pozn. redakce) a od konce ledna 2006 v týmu POKR, jsou podezřelí z falšování cestovních náhrad.

Týden před volbami tato kampaň vyvrcholila osočením těchto lidí ze zvlášť závažné trestné činnosti. Ministr vnitra je pro policisty svým způsobem i velitelem a má zodpovědnost za svoje lidi a veřejná nepodpora byla pro naše pracovníky cíleně ohrožující, bezdůvodnou a nezákonnou kriminalizací mých podřízených.

Šel bych tam znova, a to i přes prohlášení některých osob, že jsem lhář, hnusný člověk, křivopřísežník a že mě budou pronásledovat až na konec světa. Až za hrob!

Pokud připustíme vaši verzi, že existoval ze strany tehdejší politické i policejní reprezentace nátlak na práci ÚOOZ, myslíte si, že se situace zlepšila a jakým způsobem?

Slovo verze zní v celém kontextu velmi pochybovačně. Fakta jsou dnes známa. Případ neoprávněně čerpaných cestovních náhrad byl odložen, případ zvlášť závažné trestné činnosti také. Státní zástupce potvrdil, že se žádný z trestných činů našich policistů deklarovaných před volbami 2006 nestal. Naši lidé přestali být skandalizováni a situace se jednoznačně zlepšila.

Na případech popsaných ve zprávě ÚOOZ pod čísly trestných spisů se pod dozorem státních zástupců dál intenzivně pracuje, a v případě odložené vraždy Mrázka shromažďujeme další poznatky a nevzdáváme se odhodlání tento případ objasnit.

Myslíte si, že váš výstup před poslanci nějakým způsobem pomohl v boji proti korupci a kriminalitě ve státní správě, či naopak poté atmosféra uvnitř policie zhoustla?

Smyslem bylo seznámit poslance výboru o nebezpečí prorůstání organizovaného zločinu do státní správy. Do parlamentu jsme nesli soubor materiálů, které obsahovaly nejrůznější informace od podložených, přes kauzy, kterými se zabýváme, až po informace, které si podsvětí na nejrůznější osoby známé z veřejného života předává a byly zajištěny procesním způsobem při domovní prohlídce.

Není nezajímavé, že takové kompromitující materiály jsou v podsvětí předmětem obchodování. Nebylo smyslem zprávy skandalizovat některé osoby. Poznatky měly pouze dokumentovat zájem kriminálního prostředí o tyto lidi a tím i ohrožení nezávislosti ústavních institucí a státních orgánů.

Nebyly určeny pro veřejnost, ale jen omezenému okruhu osob s oprávněním k přístupu k utajovaným informacím, a proto byla zpráva ve stupni utajení Důvěrné.

Cítíte se i nadále v souvislosti s informacemi o domnělém plánu na vaše odstranění v nebezpečí a přijal jste například i nějaká opatření v této věci?

I nadále se cítím v nebezpečí a přijatá opatření na svoji ochranu i ochranu rodiny nechci konkretizovat.

Podle nového služebního zákona mají mít vedoucí činitelé policie vysokoškolské vzdělání. V minulosti jste slíbil, že studovat začnete. Už se tak stalo, a pokud ano, tak o jakou školu, obor a formu studia jde?

Ze zákona mám stejně jako každý jiný policista nesplňující příslušné vzdělání povinnost v předepsané lhůtě ukončit magisterské studium na vysoké škole. V mém případě je to do 31. prosince 2012. Pokud budu naživu a ještě u policie, jistě tuto podmínku splním a navíc budu průběžně o studiu informovat svého nadřízeného.