Při vzpomínce na oběti povodně to v neděli Právu řekl starosta Troubek František Němčák (nez.).

Mají strach z dešťů

"S tímto vědomím jsme sledovali i loňskou pohromu v Čechách a v hlavním městě a se stejnou myšlenkou jsme dnes kladli kytice k pomníku našich spoluobčanů," poznamenal. Povodně ve východních Čechách a na Moravě zaplavily v červenci 1997 více než třetinu území ČR. O život při nich přišlo několik desítek lidí. Když tehdy zemi skrápěl již několik dní déšť, nikdo z nás ještě netušil, co bude následovat. Vodní živel dokázal během jednoho dne změnit osud celé obce a jejich obyvatel, vzpomněl starosta Němčák. Obavy z delších dešťů mezi lidmi v Troubkách přetrvávají.

Místo obchvatu jen územní rozhodnutí

"Součástí ochrany většího území se měla stát hráz a kolem Troubek po ní měl vést silniční obchvat. Vyprojektován byl v roce 1998, v tehdejších cenách by obchvat přišel na 52 milióny korun. Nedovedu odhadnout, nakolik by se dnes prodražil, když se navíc zkomplikovaly prodeje, zábory a vyvlastnění soukromých pozemků. Záměr je zatím součástí územního plánu Olomouckého kraje, v minulých dnech jsme dokonce vydali územní rozhodnutí. To by nás ale před vodou neochránilo," podotkl Němčák.

Pro místní obyvatele, kteří se v nově postavených a opravených domcích prohýbají pod tíhou splátek půjček a úroků, nebo odevzdaně přijali bydlení v domovech s pečovatelskou službou, je slabou náplastí vědomí, že sousední řeka Malá Bečva se dočkala opravy asi 300 metrů břehu. Na vyčištění toku se zatím nedostalo na soutoku Moravy a Bečvy v blízkosti obce.