V rámci ceremoniálu se uskutečnilo také jmenování Pickova nástupce ve funkci šéfa prezidentské vojenské kanceláře. Stal se jím dosavadní ředitel operační sekce ministerstva obrany Ivo Zbořil.

Picek bude mít jako hlavní úkol pokračovat v armádní reformě. V plánu má mimo jiné zvyšování vojenských schopností jednotek, které se Česko zavázalo vyčlenit do sil rychlé reakce NATO a bojového uskupení EU.

Podporuje také zapojení Česka do zahraničních misí, k jeho prioritám patří i efektivní využívání prostředků ze státního rozpočtu.

Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil na návrh kabinetu a po projednání v příslušném sněmovním výboru.

Štefka, který řídil štáb od prosince 2002, předal Pickovi velení již ve středu.

Zástupcem Picka se stal Josef Prokš

Zástupcem náčelníka generálního štábu a ředitelem společného operačního centra ministerstva obrany se stal Josef Prokš. Bývalý ředitel Vojenského zpravodajství ve funkci vystřídal Emila Pupiše, který bude působit ve vojenské diplomacii. Uvedla to Jana Růžičková z generálního štábu.

Generálmajor Prokš byl v letech 2002 až 2003 náčelníkem Vojenské zpravodajské služby. Po sloučení rozvědky a kontrarozvědky stanul i v čele Vojenského zpravodajství. V roce 2004 byl z této funkce na vlastní žádost odvolán a stal se poradcem ministra obrany, od srpna téhož roku byl zástupce velitele společných sil Armády ČR.