Julínek představil novinářům své záměry do roku 2010. K nim patří:

 • poplatky u lékaře
 • převod zdravotních pojišťoven na akciové společnosti
 • zavedení ambulancí při záchranné službě
 • zpřehlednění investičních dotací
 • zavedení úřadu, který bude dohlížet nad veřejným zdravotním pojištěním

"Reformu máme připravenou i legislativně na celé volební období. Bude provázaná a včas o jednotlivých krocích budeme veřejnost informovat," prohlásil Julínek.

Pacient bude platit

Největší změna se dotkne kapes pacientů. Od ledna příštího roku, pokud příslušná novela zákona bude schválena, by měly nově platit u lékařů regulační poplatky.

  Návrh regulačních poplatků
  za recept 20 Kč
  za návštěvu specialisty 50 Kč
  za den v nemocnici 50 Kč
  za návštěvu pohotovosti 50 Kč
  za návštěvu praktického lékaře při určitých diagnózách 50 Kč

Kromě toho Julínek připravuje limit doplatků na léky na recept v částce 3000 korun ročně. Pokud by pacient tuto částku překročil, pak by mu léky plně hradila pojišťovna.

Z přímých poplatků za službu lékaře mají být určité úlevy. "Pokud pacient například při návštěvě ambulance záchranné služby bude odeslán do nemocnice, nebude tento poplatek platit," prohlásil Julínek.

Na dotaz Práva, zda poplatky budou platit bez výjimky všichni, nebo z nich budou vyjmuty děti a důchodci, ministr přímo neodpověděl, pouze uvedl, že určitá "sociální klauzule" tam bude. Koho se bude týkat, není zřejmé.

Ke specialistovi do tří týdnů

Změnit se mají i nároky na poskytnutí zdravotní péče z hlediska dostupnosti a času, což dosud není stanoveno. Například má být v zákoně, že pacient se k lékaři specialistovi musí dostat maximálně do tří týdnů a ordinace nesmí být dál než 60 km od místa bydliště.

Nad zdravotním pojištěním i zdravotními pojišťovnami má bdít speciální úřad tak, aby nedocházelo k úniku peněz nebo k jejich nehospodárnému vynakládání. Zdravotní pojišťovny by se zřejmě od roku 2009 měly na základě zcela nového zákona změnit v akciové společnosti.

Při záchranných službách vzniknou ambulance, které nahradí současné pohotovosti. Bude to zejména v místech, kde záchranka nemá tolik výjezdů, a lékař tedy bude mít čas ošetřit pacienta.

Ministr plánuje i speciální zákon o zdravotnickém zařízení v rámci něhož by došlo k transformaci současných fakultních nemocnic na univerzitní nemocnice. Jaký praktický význam by to mělo pro pacienta ale nesdělil.

"Reforma zdravotnictví je potřebná a povede k racionálnějšímu čerpání zdravotní péče i peněz ze zdravotního pojištění," prohlásil Julínek. 

Rath: Poplatky nepodpoříme

"Poplatky ve Sněmovně nepodpoříme," řekl Právu v úterý David Rath, stínový ministr zdravotnictví ČSSD a předseda sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Připustil, že pokud by se Julínek vzdal privatizace zdravotních pojišťoven a spolupracoval s ČSSD na vytvoření sítě veřejných neziskových nemocnic, pak by ČSSD byla ochotna ustoupit a souhlasit například s poplatkem na stravu v nemocnicích.

"Poplatky, tak jak je chce ministr Julínek, půjdou do kapes soukromých vlastníků zprivatizovaných zdravotních pojišťoven. To je asociální, nebezpečné a nemravné," zdůraznil Rath.