Korupce je pro Čechy nejdůležitějším problémem už dlouhodobě a její závažnost neustále roste. V roce 1997 označila korupci za velmi závažný problém zhruba polovina veřejnosti, nyní jsou to bezmála už tři čtvrtiny.

Druhým největším problémem je dodržování zákonnosti a situace ve zdravotnictví, myslí si to devět lidí z deseti (91 procent). Pro dvě třetiny dotázaných je respektování zákonů velmi vážným problémem. Z dlouhodobého hlediska je dodržování zákonů v ČR vnímáno poměrně stabilně, kritizují jej přibližně dvě třetiny populace.

Přibližně stejný počet respondentů (89 procent) si stěžuje na situaci v oblasti ochrany občanů před zločinností a na výši zadlužení státu.

Relativně mírněji hodnotili dotázaní stav životního prostředí, situaci ve školství, kontrolu svobody trhu a podnikání. Za nejméně závažný problém lidé vidí postavení ČR v Evropské unii.

Hodnocení se liší v závislosti na věku, vzdělání a životní úrovni. O sociální jistoty, zdravotnictví a ochranu občanů před zločinností se nejvíce obávají lidé s nízkou úrovní vzdělání, vyššího věku, s horším materiálním standardem a spíše levicovovou orientací.

Co je pro dnešní ČR skutečně závažný problém, kterým je třeba se zabývat (v %)?
Oblast velmi vážný problém částečně vážný problém okrajový problém/není problém
Korupce 71 22 7
Dodržování zákonnosti 63 28 9
Situace ve zdravotnictví 58 33 9
Ochrana občanů před zločinností 58 31 11
Výše zadlužení státu 58 31 11
Zajišťování sociálních jistot 52 36 12
Stav životního prostředí 36 42 22
Situace ve školství 27 39 34
Kontrola svobody trhu a podnikání 19 47 34
Postavení ČR v EU 19 42 39
zdroj: STEM