"Pokud nelze doručit zásilku do vlastních rukou, vchází desátý den od uložení zásilky na poštu vyrozumění v platnost. Považuje se za doručené," řekl Juliš.

Magistrát ale nemůže demoliční práce zastavit, může pouze uložit pokutu do 100 000 korun. "Náš pracovník zjišťuje situaci na místě a pokud by práce nebyly zastaveny, budeme informovat ministerstvo kultury. To by mohlo rozhodnout o předběžném opatření," doplnil Juliš, podle kterého jsou vedlejší objekty budovy zdemolovány a z hlavního traktu zbývá malá část.

Zahájení řízení o prohlášení určitého objektu za kulturní památku znamená pro majitele objektu určité povinnosti. "Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění o zahájení řízení až do rozhodnutí ministerstva kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání," řekl Jiří Vajčner z odboru památkové péče ministerstva kultury (MK).

Podle MK nelze nyní říci, jak řízení dopadne. Za památku ale nelze prohlásit již neexistující objekt. Podle něj nelze ani předjímat sankce, které by majiteli objektu za porušení zákona mohly hrozit - záleží na konkrétní situaci.