Již před prezidentským jmenováním do funkce byli jednotliví rektoři zvoleni akademickými senáty univerzity. V České republice je celkem šedesát čtyři vysokých škol, z toho pětadvacet veřejných a státních.

Mezi jejich zvolenými rektory je pouze jediná žena. Je to Iva Rotschelová, která bude řídit Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ustí nad Labem.

Nově jmenovaní rektoři
rektor univerzita funkční období
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích druhé
prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita v Ostravě první
doc. Ing. Josef Průša, CSc. Západočeská univerzity v Plzni druhé
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem první
doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Slezská univerzita v Opavě první