Nadpoloviční většina občanů (61 procent) se domnívá, že by bylo dobré, kdyby v zemi vládla pevná ruka. Lidí zastávajících radikální názory je 55 procent, konzervativně zaměřených jedinců je v české společnosti o dvě procenta méně.

Těsně po roce 1989 volalo po vládě pevné ruky zhruba polovina lidí, časem se jejich počet zmenšil. Od konce roku 1996 a především po politické krizi z let 1997 a 1998 se ale začaly jejich řady znovu výrazně rozšiřovat.

Od konce devadesátých let minulého století až dosud by až na mírné výkyvy v letech 2001 a 2003 vládu pevné ruky přivítalo přibližně šest lidí z deseti.

V postojích rozhoduje politický názor

Pro vládu pevné ruky jsou ve stejném zastoupení jak muži, tak ženy všech věků a stejně tak i bohatí a chudí. Lidé s vysokoškolským diplomem se mírně kloní k názoru, že vláda pevné ruky v naší zemi není dobrým řešením, lidé s nižším vzděláním naopak tuto myšlenku spíše vítají. 

Daleko více byly ale odpovědi ovlivněny politickou orientací respondentů a jejich obecným postojem k radikálním stanoviskům. Je překvapením, že vládu pevné ruky si více přejí levicověji smýšlející lidé (72 pro, 28 procent je proti). Názory pravicově smýšlejících jsou v této otázce rozděleny zhruba rovnoměrně (51 pro, 49 procent proti).

Pro vládu pevné ruky a jasné určení, co se má dělat, jsou nejčastěji přívrženci KSČM (77 %), následují příznivci ČSSD (65 %) a KDU-ČSL (62 %). Spíše nevyhraněný názor na přínos vlády pevné ruky mají stoupenci ODS (49 %) a Strany zelených (54 %).

Vládu pevné ruky si ve velké většině přejí lidé, kteří volají po radikálních řešeních. Skoro polovina občanů ČR (43 procent) si přeje vládu pevné ruky a zároveň se kloní k radikálním řešením. Ani jedno z nich si přeje 28 procent dotázaných.