Příležitostí ke kritice vlády se stala interpelace Petra Nečase (ODS) na ministra spravedlnosti Pavla Rychetského (ČSSD), týkající se povolování odposlechů. "Naprosto logicky by se tady mohla nabízet politická úvaha, nakolik celkově tento trend souvisí s oním omezováním prostoru lidské svobody, který můžeme najít v dalších a dalších regulacích a reglementacích prováděných touto vládou v uplynulých letech i v období současném," prohlásil Nečas.

Stejně jako jeho kolegové Ivan Langer, Jan Klas a Jiří Bílý upozornil na to, že soudy rok od roku povolují stále více odposlechů a téměř žádné žádosti policie a tajných služeb o takový vpád do soukromí lidí nezamítají.

Počet odposlechů vzrost pětkrát

"V poslední době se situace vyvíjí až dramatickým způsobem," doplnil Langer. Podle poslanců počet návrhů na odposlechy v posledních čtyřech letech vzrostl pětkrát. Jak uvedl Nečas, od roku 1999 do roku 2003 rozhodovaly soudy o 10 tisících žádostí o odposlech, přičemž jen 88 jich zamítly.

"Jsem přesvědčen, že Česká republika je a chce zůstat právním státem, ale jsem také přesvědčen, že orgány ministerstva vnitra a soudní soustava v oblasti odposlechů selhávají," poznamenal Nečas.

Proti tomu se ostře ohradil ministr spravedlnosti Rychetský, který zdůraznil, že jeho resort nemůže kontrolovat soudy, zda jejich povolení jsou oprávněná či nikoli. Nicméně dodal: "Radost z toho nemám, ale za horší bych považoval, kdybychom zjistili, že bez soudního souhlasu je v této zemi používána operativní technika."

Ministr uvedl, že vláda se nikdy nezabývala a ani nebude zabývat tím, jak soudy odposlechy povolují. To jí podle něj nepřísluší.