Zatímco většina dotázaných podporuje přímou volbu hlavy státu, 23 procenta lidí upřednostňuje stávající systém, v němž prezidenta volí dohromady členové obou komor Parlamentu.

Podle 10 procent lidí by mělo o tom, kdo obsadí Pražský hrad, rozhodovat širší shromáždění volitelů, ve kterém by poslance a senátory doplnili například krajští zastupitelé.

Na otázku politické angažovanosti kandidáta na prezidentskou funkci odpovědělo 38 procent občanů, že na tom nezáleží. O procento méně respondentů se domnívá, že by hlava státu měla stát mimo politické strany. Podle 15 procent lidí by měl prezident pocházet z prostředí zcela mimo politiku.

Kdo by měl volit prezidenta? (v %)
duben 2002 únor 2004 duben 2005 leden 2007
parlament 20 16 23 23
širší shromáždění volitelů 12 11 11 10
všichni voliči 57 68 57 60
zdroj: CVVM

Do lednového výzkumu CVVM se zapojilo 1077 lidí starších 15 let.

Klaus je důstojný prezident, ale není v kontatku s občany, míní lidé

Současný prezident Václav Klaus podle výsledků průzkumu u veřejnosti obstál. Podle 80 procent lidí plní funkce, které mu Ústava ukládá, 88 procent lidí oceňuje, že dbá o vážnost a důstojnost úřadu. Většina lidí také Klausovi přiznává, že reprezentuje zemi v zahraničí a působí u občanů jako autorita.

Jediná otázka, u které záporné odpovědi převažovaly nad kladnými, se týká Klausova kontaktu s občany. Podle 45 procent dotázaných nezná prezident problémy lidí, zatímco pouze 36 procent označilo Klausův kontakt s obyvateli České republiky za dostatečný.

Klausovo působení v prezidentském úřadě (v %)
velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně
Plní funkce svěřené Ústavou? 23,5 56 11,1 2,1
Dbá o vážnost úřadu? 40,1 47,9 7,1 1,7
Reprezentuje ČR v zahraničí 40,5 43,4 9,8 1,7
Ovlivňuje politiku u nás? 8,9 43,9 30,7 7,3
Je v kontaktu s občany? 5,7 29,9 31,2 14,2
Působí jako autorita? 25 49,7 14,7 2,6
Dopočet do 100% tvoří odpověď "nevím".
zdroj: CVVM