Lambert členství netajil. Ve svém prohlášení Janeček sice lidsky ocenil nelehkou situaci Lamberta v době, kdy byl jako pracovník Kovosvitu Sezimovo Ústí začleněn do tamní jednotky Lidových milicí, ale současně uvedl, že si je vědom jaké právní důsledky z Lambertova členství v LM vyplývají, a proto předloží na nejbližším zasedání Rady ČT návrh řešení.

Vyzval rovněž veřejnost a média, aby Lamberta nesoudily podle principu kolektivní viny. Lambert předal v těchto dnech členům Rady ČT prohlášení, v němž vysvětluje okolnosti svého členství v LM. Uvádí v něm mj., že vstoupil v roce 1988 do KSČ, protože mu bylo řečeno, že jinak bude vyloučen jeho další služební postup a členství v LM bylo v té době v jeho podniku pro vedoucí technickohospodářské členy KSČ automatické a nedalo se mu vyhnout.

Dodal, že s těmito skutečnostmi v minulosti opakovaně seznámil generálního ředitele, vedení nezávislých odborů a některé členy Rady ČT.

Podle jednoho člena Rady ČT by měl Lambert požádat soud, aby se vyslovil, zda jeho zařazení do LN bylo neoprávněné a také by Rada ČT měla posoudit, do jaké míry porušil ředitel Janeček zákon, když Lamberta přes tři roky ponechával ve funkci, přestože o jeho někdejším členství v LM věděl.