Ve dvou třetinách případů donutila policie násilníky opustit dům, v němž žijí. Ve zbylém počtu případů jim zabránila do domu vstoupit.

"V druhém případě to znamená, že v době příjezdu policistů se násilná osoba nenacházela v domě nebo v bytě," upřesnila Petra Vitoušová z BKB.

Oběťmi útoků byly převážně ženy, a to ve věku 31 až 40 let. Ve 46 procentech se jednalo o domácí násilí mezi manželi a v 30 procentech mezi druhem a družkou. V 17 procentech kauz ale policisté vykázali dospělé děti, které ubližovaly ve společném bytě rodičům, v některých případech dokonce vnoučata týrala prarodiče.

Nový zákon nahrazuje stav, který platil dosud, tedy že v případě týrání opouštěla dům oběť a nikoliv násilník. Ten je nyní podle zákona vykázán na deset dní.