Nejdůvěryhodnější z ústavních institucí je podle průzkumu prezident, který dostal 72 procent hlasů. Jeho důvěra je dlouhodobě vysoká.

Na posledním místě naopak skončily obě komory Parlamentu. Sněmovně důvěřuje pouhých 23 procent, Senátu o čtyři procentní body více.

Lokální reprezentace se už těší o poznání větší důvěře. Zatímco krajským zastupitelstvím věří 50 procent dotázaných, obecním zastupitelstvím dává důvěru 65 procent lidí.

Důvěra k ústavním institucím (v %)
Instituce říjen 2006 listopad 2006 prosinec 2006 leden 2006
Prezident 74 70 73 72
Sněmovna 21 23 24 23
Senát 23 23 25 27
Krajské zastupitelstvo 46 42 47 50
Obecní zastupitelstvo 61 59 64 65
Zdroj: CVVM

Menší spokojenost s politikou

Oproti poslednímu průzkumu se zhoršila spokojenost s politickou situací. Nespokojeno je 65 procent občanů, v prosinci 2006 to bylo o jeden procentní bod méně. Nespokojenost roste nepřetržitě už od října minulého roku.

Spokojeno se situací v politice je naopak jen sedm procent respondentů, 25 procent není ani spokojeno, ani nespokojeno.

Spokojenější jsou mladí lidé, občané s dobrou životní úrovní a voliči ODS. Do opačného tábora se řadí sympatizanti KSČM, občané se špatnou životní úrovní a starší lidé.