Společné zdanění manželů může přinést efekt v řádu stovek, ale i tisíců nebo desítek tisíc korun. Záleží hlavně na rozdílech v příjmech manželů.

Efekt společného zdanění plyne z toho, že si manželé sečtou své základy daně, čímž vypočtou společný základ daně a rozdělí ho na dvě stejné části. Tím pádem se pro ně vytvoří lepší podmínky pro zdanění.

Zejména jde o to, že manžel či manželka s vyšším příjmem se může dostat do nižšího daňového pásma anebo vyšší daňové pásmo postihne menší část jeho (jejího) základu daně. Je to výhodné i přesto, že druhému partnerovi se naopak zvýší daň. Společné zdanění je proto výhodné zejména u manželů, v jejichž příjmech jsou velké rozdíly.

K tomu může dojít například tehdy, když jeden z manželů neměl za loňský rok žádné zdanitelné příjmy, protože byl v domácnosti, nebo pobíral pouze důchod, nebo dávky v mateřství, či nemocenské dávky, nebo podporu v nezaměstnanosti.

Efekt společného zdanění dále plyne také z toho, že i manžel (manželka) bez vlastních příjmů může odečíst od vypočtené daně základní slevu na poplatníka 7200 korun ročně. Bez společného zdanění by to možné nebylo, protože by tento poplatník žádnou daň neplatil.

Společné zdanění ale nemohou využít všichni manželé. Zákon o daních z příjmů stanoví určité podmínky, o kterých je dobré vědět. Postupně je rozebíráme v pondělním Právu v příloze Firma. Základní podmínkou je, že manželé ve své domácnosti vyživují alespoň jedno dítě.

Může jít jednak o nezletilé dítě, jednak o zletilé dítě až do dovršení věku 26 let. Ve druhém případě jde o dítě, které se soustavně připravuje na své budoucí povolání, anebo o dítě, které se naopak pro nemoc nebo úraz nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost.

Daně SPECIÁL! Od února do března v sobotním a pondělním Právu. Už v pondělí 12. února ve Firmě podrobně možnosti, jak mohou na daních ušetřit podnikatelé - výdajové paušály.